Voorwaarden SpaarProgramma

Algemeen:

1

2

3

4

5

Deelname:

6

7

8

9

10

Opzet van het Spaarprogramma:

11

12

13

14

15

Levering:

16

17

18

19

20

Privacy:

21

22

23

24

25

Aansprakelijkheid:

26

27

28

29

30

Slotbepalingen:

31

32

33

34

35

 

Vastgesteld op 17 juni 2014